SOG opleidingen

RBC heeft een ruim aanbod aan veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen die zowel incompany  als in het eigen moderne opleidingscentrum kunnen worden gegeven.  Naast deze fraaie ingerichte instructielokalen hebben we ook de beschikking over professionele praktijkruimtes.

RBC verzorgt onderstaande SOG opleidingen:

1 Werken als buitenwacht

2 Onafhankelijke adembescherming 

3 Gasmeten Ex Ox Tox 

4 Werken aan flensverbindingen volgens protocol

5 Vorkheftruck basis 

Buitenwacht ( mangatwacht )

 

Doelgroep
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

Ingangseisen
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat.

Daarnaast is van belang dat de kandidaat ‘verkleuring’ kan herkennen.

Inhoud cursus
Theorie
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet)
• Veiligheid (algemene veiligheid- en milieuregels, specifieke risico’s, communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, alarmsituatie)

Praktijk:
• Communicatie met opdrachtgever/vergunninghouder, uitvoerend medewerker en operator
• Uitvoering voor werkzaamheden (vluchtrichting bepalen, afwijkingen en gevaren signaleren en procedures toepassen)
• Uitvoering tijdens werkzaamheden (gevaarlijk gedrag signaleren, registratie van medewerkers, handelen bij veranderende omstandigheden)
• Uitvoering bij afsluiten werkzaamheden (procedure toepassen bij afsluiten)
• Uitvoering bij noodsituatie (procedure toepassen bij alarm, noodplan /reddingsplan en evacuatie)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Duur:
2 dagdelen

Plaats:
Rotterdam/ Terneuzen

Cursus dagen:
Op aanvraag

Onafhankelijke adembescherming  

 

Doelgroep
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIR-risicocategorie B-31 ligt.

Ingangseisen
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. De kandidaat mag geen belemmerende gezichtsbeharing hebben of belemmerende sieraden dragen.

Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
• Diploma B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

Medische geschiktheid:
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met voornoemde verklaring of aantekening.

Inhoud cursus
Theorie
• Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties)
• Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen)
• Veiligheid (veiligheidsregels)
• Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik)

Praktijk
• Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)
• Uitvoering: ademluchttoestel (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, controle restdruk, afleggen van het toestel)
• Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheidsen hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)
• Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Duur:
3 dagdelen

Plaats:
Rotterdam/ Terneuzen

Cursus dagen:
Op aanvraag

Gasmeten EX / OX / TOX

 

Doelgroep
Medewerkers in de industrie die op een(petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Ingangseisen
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat Daarnaast is van belang dat de kandidaat ‘verkleuring’ kan herkennen.

Inhoud cursus
Theorie:
Algemeen ( basisbegrippen en Chemiekaart )

  • Wetgeving (Wettelijke bepalingen)
  • Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s)
  •  Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infrarood sensor, PID sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Praktijk:

  • Het verrichten van gasmetingen.
  • Gebruik van meetapparatuur en benodigde hulpmiddelen.

Duur:
5    dagdelen:  Voor medewerkers zonder gerichte vakopleiding.
3    dagdelen:  Voor medewerkers met een aantoonbaar gerichte vakopleiding.
1,5 dagdelen: Voor Medewerkers met aantoonbaar gerichte vakopleiding en relevante gasmeetervaring.

Plaats:
In overleg

Cursus dagen:
Op aanvraag

Werken aan flensverbindingen volgens protocol

 

Doelgroep
Medewerkers in de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van flensverbindingen.

Ingangseisen
De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

Inhoud cursus
Theorie:

• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet)
• Veiligheid (algemene- en specifieke veiligheidsregels)
• Vaktechniek (flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, , gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van flensverbindingen)

Praktijk:

• Voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen)
• Uitvoering (werkhouding, gebruik apparatuur en gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen)
• Afronding (afronden en controleren)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Duur:
3 dagdelen

Plaats:
Rotterdam/ Terneuzen

Cursus dagen:
Op aanvraag.

Vorkheftruck basis SSVV

 

Doelgroep
Medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

Ingangseisen
De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

N.B. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de werknemer bij het rijden op de openbare weg of op het bedrijfsterrein met de vorkheftruck het juiste rijbewijs bezit.
Zie: https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/hetrijbewijs/categorie-t-op-het-rijbewij

Inhoud cursus
Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (wettelijke bepalingen, arbowet)
• Veiligheid (veiligheidsvoorschriften en verkeersregels)
• Vaktechniek (lastdiagram, behandelingsetiketten, belasting en stabiliteit)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest)
• Uitvoering (rijden, last behandelen en transporteren, parkeren)

In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Duur:
2 dagdelen

Plaats:
Rotterdam/ Terneuzen

Cursus dagen:
Op aanvraag

 

Indien u meer informatie wenst te ontvangen kunt u onderstaand contactformulier invullen. Vervolgens wordt er met u contact opgenomen. U mag ons natuurlijk ook bellen.